ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

<<ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร>>