ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
122
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
429002

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 16 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 11 23

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

10 8 18

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

11 8 19

มัธยมศึกษาตอนต้น

62

52

114

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

7 17 23

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

14 7 21

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

6 9 15

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

9 6 15

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

8 14 22

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

15 7 22

มัธยมศึกษาตอนปลาย

59 60 118
รวม

121

112

232

 

 อัพเดท ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก