ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
623702

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 32

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

11 8 19

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

11 11 22

มัธยมศึกษาตอนต้น

55

51

106

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

8 13 21

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

10 4 14

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

6 15 21

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

15 8 23

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

6 9 15

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

8 5 13

มัธยมศึกษาตอนปลาย

53 54 107
รวม

108

105

213

 

 อัพเดท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2566


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก